Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Siltumtrases būvniecības ietvaros paredzētā divu priežu Ģenerāļa Baloža ielā 34 ciršanas publiskā apspriešana

Pieteikšanās sākums: 15.03.2021. | Pieteikšanās beigas: 24.03.2021.

*Obligātie lauki

Objekts: “Siltumtrases pievada izbūve Ģenerāļa Baloža ielā 34, Liepājā.”

Koku ciršanas ierosinātājs: SIA ”Liepājas enerģija”, reģ.nr.42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401.

Projekta izstrādātājs: SIA ”Liepājas enerģija”, reģ.nr.42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 15.03.2021. līdz 24.03.2021.

Koku ciršanas pamatojums:

Projektējamā siltumtrase paredzēta Ģenerāļa Baloža ielas sarkanajās līnijās (zaļajā zonā).

Projekta īstenošanai nepieciešams nocirst divas priedes, ar stumbru apkārtmēru 1,30 m augstumā no sakņu kakla 1,17 m un 1,28 m.

Lai nodrošinātu centralizētu siltumapgādi, tiek projektēts jauns siltumtrases pieslēgums LSEZ SIA “Jensen Metal” metāla konstrukciju ražošanas ēkas kompleksam Ģenerāļa Baloža 34A, Liepājā, LV-3414.


Ziņas par respondentu