A A A

Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijai ir svarīgi tīmekļvietni epakalpojumi.liepaja.lv veidot piekļūstamu ikvienam. Norādām, ka šobrīd tīmekļvietne daļēji atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:

  • nav iespēja pārvietoties tīmekļvietnē izmantojot tastatūru,
  • daļēji piekļūstami ievadformu lauki,
  • starp tekstu un fonu nav pietiekams kontrasts.

Piekļūstamības alternatīvas

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?

Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi it@liepaja.lv, norādot:

  • saiti uz saturu (URL);
  • jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD formātā, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas IT daļu, zvanot: 63 404 760, rakstot e-pastu: it@liepaja.lv vai nosūtot vēstuli uz adresi: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Skatīt:

Ko mēs darām, lai uzlabotu piekļūstamību

Regulāri, testējot tīmekļvietni un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, mēs plānojam uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst nepilnības pēc iespējas ātrāk.

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv.

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

Pirmreizēji sagatavots 2020. gada 16. Decembrī, atkārtoti 2021. gada 9. decembrī.

Vai šī informācija bija noderīga? vai