Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Muitas ielā

Pieteikšanās sākums: 07.02.2022. | Pieteikšanās beigas: 16.02.2022.

*Obligātie lauki

Objekts:
Muitas ielas pārbūve posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Matrožu ielā 2, Liepājā

Koku ciršanas ierosinātājs: 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, NMR kods 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja,
t. 63 480 965

Koku ciršanas adrese:
Muitas iela, Liepāja, zemes vienības kadastra apzīmējums: 17000310207

Projekta izstrādātājs: 
SIA “Tomus”, reģ.Nr.40003993674, Mazā Rāmavas iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-1076

Publiskās apspriešanas norises laiks: 
no 2022. gada 7. līdz 16. februārim

Koku ciršanas pamatojums:
Muitas ielas posmā paredzēts izbūvēt 6 m platu ielas brauktuvi, paplašinājumus automobiļu novietošanai, kā arī gājēju ietves abās ielas pusēs. Būvprojekta ietvaros paredzēts iestādīt 6 -10 jaunus kokus

Ziņas par respondentu