Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Skuju ielā

Pieteikšanās sākums: 13.06.2022. | Pieteikšanās beigas: 22.06.2022.

*Obligātie lauki

Objekts: Skuju ielas izbūve, posmā starp Rudzu un Jāņa Asara ielām, Liepājā.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", reģ. Nr. 90010879256, adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 480 965.

Projekta izstrādātājs: SIA "Evolution Road", reģ. Nr. 40103902811, Kalnciema iela 95A – 29, Rīga, LV-1046.

Publiskās apspriešanas norises laiks:  no 2022. gada 13. līdz 22. jūnijam.

Koku ciršanas pamatojums: Projekta risinājums paredz 6 metru platas ielas brauktuves, kā arī apgaismojuma izbūvi. Lai nodrošinātu virszemes un grunts ūdens aizteci, ielai abās pusēs paredzēts būvēt drenāžas caurules, kuras perspektīvā paredzēts pieslēgt Ābeļu ielas lietus kanalizācijas tīklam.Ziņas par respondentu