A A A

Pieteikums līdzfinansējumam filmu uzņemšanai Liepājā

Pieteikšanās sākums: 21.03.2024. | Pieteikšanās beigas: 31.12.2024.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Ziņas par Latvijas vai ārvalstu producējošo kompāniju

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Pievienot CV
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB

Atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām atbalstāmo izmaksu pozīcijām (nolikuma 12. punkts). Tāmes pozīcijas filmēšanas projekta gaitā var mainīties, nepārsniedzot apstiprinātā līdzfinansējuma summu.

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”;
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB