A A A

Sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursa pieteikums 2024.gads

Pieteikšanās sākums: 22.03.2024. | Pieteikšanās beigas: 12.04.2024.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Informācija par iesniedzēju

Ja atšķiras
Reģistrācijas datums un pārreģistrācijas termiņš

Pretendents norāda informāciju par katru projekta vadībā iesaistīto personu

Informācija par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu


Aprakstā norādīt: - Pakalpojuma nosaukums; - Pakalpojuma detalizēts saturs; - Klientu grupa; - Plānotais klientu skaits; - Stundu skaits vienam klientam.Veidlapa vienas stundas izmaksu atšifrējumam pieejama: https://code.liepaja.lv/s/P8MLA49AmXQfCdy
Ja Pretendents piedāvā vairākus speciālistus, tad aizpilda par katru speciālistu atsevišķi

Maksimālais izmērs - 50 MB

Veidlapa Kopējo izmaksu aprēķinam pieejama https://code.liepaja.lv/s/dbjY8xixnFTHG97