A A A

Priekšlikumi par Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta "Par Liepājas pilsētas domes 1995. gada 21. septembra saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Liepājas pilsētas simbolikas izmantošanas nodevām” atzīšanu par spēku zaudējušiem" redakciju

Pieteikšanās sākums: 04.01.2024. | Pieteikšanās beigas: 17.01.2024.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki


Skatīt: informācija par saistošajiem noteikumiem