A A A

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana objektā "Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā"

Pieteikšanās sākums: 04.10.2023. | Pieteikšanās beigas: 13.10.2023.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrācija, reģ. Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 404 750.

Koku ciršanas ierosinātāja pilnvarotā persona: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde”, reģ. Nr. 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 480 965

Projekta izstrādātājs: SIA “Ceļu inženieri”, reģ. Nr. 40003708021, Aveņu iela 1, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052.

Publiskās apspriešanas norises laiks: no 2023. gada 4. līdz 13. oktobrim.

Koku ciršanas pamatojums: Būvprojekta “Ezerlīču ielas, Rojas, Cieceres un Airītes ielu posmu izbūve, Liepājā” ietvaros paredzēta grants seguma brauktuves 6m platumā izbūve. Būvprojekta realizācijas rezultātā iela tiks pārbūvēta tai paredzētajā pašvaldībai piederošā zemesgabalā, paaugstināta satiksmes drošība, uzlabots braukšanas apstākļu komforta līmenis, uzlabota un nodrošināta piekļuve ielai piegulošajiem zemes īpašumiem. Divu trauslo vītolu un piecu bērzu atrašanās vieta  traucē projektēto brauktuvju izbūvei.

Koku ciršanas ieceres planšete (.pdf). 


Ziņas par respondentu