A A A

Mazo un vidējo komercsabiedrību projektu līdzfinansēšanas konkurss 2023

Pieteikšanās sākums: 24.03.2023. | Pieteikšanās beigas: 24.04.2023.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Minimālais simbolu skaits - 11 | Maksimālais simbolu skaits - 11
Formulējiet, kāds ir dotā projekta mērķis
Īsi aprakstiet projekta ideju

Lūdzu, aprakstiet visas aktivitātes, kā tiks sasniegts projekta mērķis. Lūdzu, norādiet katras aktivitātes nosaukumu hronoloģiskā secībā un sniedziet par katru īsu aprakstu, komentāru, pamatojumu vai skaidrojumu.
Tāmes sagatavi iespējams izveidot pēc tam, kad aizpildīts projekta aktivitāšu plāns.

Lūdzu, sniedziet vispārīgu informāciju par jūsu līdzšinējo pieredzi finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības fondiem, bankām, citām institūcijām. Jūs varat šeit norādīt informāciju arī par citiem veiksmīgiem sasniegumiem jūsu uzņēmējdarbībā - veiksmīga produkta vai pakalpojuma radīšana, uzņēmuma paplašināšanās utt.Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Saskaņā ar noteikumu 5.9.punktu komersants produkta vai pakalpojuma īstenošanai iesaista divus vai vairāk Liepājas pilsētas viesmīlības, ēdināšanas vai aktīvās atpūtas komersantus.
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Nav obligāti pievienot šādu pielikumu, taču ieteicams
Maksimālais izmērs - 50 MBMaksimālais izmērs - 50 MB. Datnes tipi: .edoc
Sagatavoto pieteikumu PIRMS IESNIEGŠANAS lejuplādēt un kopā ar pielikumiem parakstīt ar e-parakstu. Palīdzība dokumenta parakstīšanai: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba