A A A

Logu un ārdurvju nomaiņas un/vai lodžiju aizstiklošanas pase

Pieteikšanās sākums: 28.12.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Norādīt gadījumā, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona
Maksimālais izmērs - 50 MB
Nosaukums, būves galvenais lietošanas veids.
Fiziskas personas vārds, uzvārds / juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas. Nr., adrese
Pielikumā iesniegti šādi dokumenti

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Norādīt katra tipa ailes izmērus, vērtņu dalījumu un izmērus, rāmju materiālu un krāsu toni. Krāsu toņiem norādāms izvēlētajam katalogam atbilstošais kods (vēlams izmantot NCS (NATURAL COLOR SYSTEM) vai RAL (tikai metāla virsmām) krāsu katalogus), kā arī krāsas nosaukums vārdos, piemēram, pelēks, zaļš
Maksimālais izmērs - 50 MB
Ievērojot Liepājas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 8.2.6. nodaļas prasības
Maksimālais izmērs - 50 MB
Kontaktpersona

Informācija par personas datu apstrādi