A A A

Krāsu pase

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Norādīt gadījumā, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona
Maksimālais izmērs - 50 MB
Nosaukums, būves galvenais lietošanas veids.
Pilna pasta adrese un stāvs.
Fiziskas personas vārds un uzvārds, adrese / vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese.
Pievienot krāsu paraugusKrāsas koda nosaukums vārdos, piemēram, pelēks, zaļš.

Pielikumā iesniegti šādi dokumenti

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Ieceres iesniedzēja apliecinājums

Informācija par personas datu apstrādi