A A A

Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma REĢISTRĒŠANU Liepājas pilsētas pašvaldības ADTI datu bāzē

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Juridiskās personas nosaukums, sertificētā mērnieka vārds, uzvārds, tālruņa Nr.
Vārds un uzvārds.
Juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, biroja adrese, bankas rekvizīti, bankas kods un konta numurs.
Papildus pievienojamā informācija

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Pamatojums: Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā”

Informācija par personas datu apstrādi