A A A

Iesniegums par topogrāfiskās informācijas SAŅEMŠANU no Liepājas pilsētas ADTI datubāzes

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Lūdzu izsniegt topogrāfisko informāciju 

Personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums.
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis.
Adrese un nepieciešamās teritorijas apraksts vai shēma (shēmu pievienot kā pielikumu)
Topogrāfiskās informācijas saņemšanas veids

Pielikumi

Maksimālais izmērs - 50 MB

Pamatojums: Liepājas pilsētas domes 2010. gada 8. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Liepājas pilsētā”


Informācija par personas datu apstrādi