A A A

Iesniegums par būvvaldes arhīva materiālu, kopiju izgatavošanu un izsniegšanu

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Gadījumā, ja ir pilnvarojums, pilnvara vai tās kopija jāpievieno pie pielikumiem.
Satura izklāsts, pamatojums.
Pielikumi

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Atbilde uz iesniegumu

Informācija par personas datu apstrādi