A A A

Iesniegums par lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšanu

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Īpašnieks, valsts pārvaldes iestāde, pašvaldības institūcija, pilnvarota persona.
Lūdzu pieņemt lēmumu un izdot nosacījumus zemes ierīcības projektam (turpmāk – projekts): 

Projekta mērķis (vajadzīgo atzīmēt):

Ja izvēlēts cits projekta mērķis, norādīt kāds.
Pielikumi

Maksimālais izmērs - 50 MB
Pilnvara gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona (notariāli apliecināta, ja pilnvaras izdevējs ir fiziska persona).
Maksimālais izmērs - 50 MB
Jābūt saskaņotam ar nekustamā īpašuma īpašnieku.
Maksimālais izmērs - 50 MB
Ja projektā iesaistīti divi vai vairāki nekustamā īpašuma (-u) īpašnieki.
Maksimālais izmērs - 50 MB
Atbildi nosūtīt

Informācija par personas datu apstrādi