A A A

Pieteikums nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai (maiņai)

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Ziņas par zemes vienību, kurai vēlas noteikt (mainīt) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņas pamatojums

Pielikumi (dokumenti, kas nav pieejami publiskajās informācijas sistēmās)

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Piemēram, nomas līguma grafiskais pielikums, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Atbildi nosūtīt

Informācija par personas datu apstrādi