A A A

Tenisa sporta skola - Iesniegums atlaides piešķiršanai

Pieteikšanās sākums: 16.08.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Pamatojoties uz Liepājas pilsētas Domes 2011. gada 07. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 9 "Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas" 7. punktu, kas nosaka, ka ģimenei, kurā kopā dzīvo trīs un vairāki bērni, tiek noteikti šādi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi.


Maksimālais izmērs - 50 MB