A A A

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Slimnīcas ielā 2

Pieteikšanās sākums: 27.07.2022. | Pieteikšanās beigas: 05.08.2022.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas ielā 2, Liepājā.

Koku ciršanas ierosinātājs: SIA “Liepājas enerģija”, reģ. Nr. 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401, tālr.: 63 480 955.

Projekta izstrādātājs: SIA “Liepājas enerģija”, reģ. Nr. 42103035386, Ludviķa iela 15, Liepāja, LV-3401.

Publiskās apspriešanas norises laiks:  no 2022. gada 27. jūlija līdz 5. augustam.

Koku ciršanas pamatojums: Šķeldas katlu mājas izbūves mērķis ir mazināt atkarību no dabasgāzes un nodrošināt stabilu siltumapgādes pakalpojumu Liepājas reģionālajai slimnīcai un Zaļās birzes mikrorajonam. Projekts paredz uzbūvēt biomasas (šķeldas) katlumāju ar slēgtu šķeldas noliktavu, svariem un izbūvēt piebraucamo ceļu. Lai būtu iespējams realizēt izstrādāto risinājumu, projektā paredzēta koku ciršana.Ziņas par respondentu