A A A

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Talsu ielā 2

Pieteikšanās sākums: 27.07.2022. | Pieteikšanās beigas: 05.08.2022.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: Dzīvnieku kapsētas un ielas posma izbūve Talsu ielā 2, Liepājā.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", reģ. Nr. 90000063185, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, tālr.: 63 404 750.

Projekta izstrādātājs: SIA "BM-projekts”, reģ. Nr. 40103196966, “Ezīši”, Mārupes novads, Mārupes pagasts, LV-2166, tālr.: 26 191 009.

Publiskās apspriešanas norises laiks:  no 2022. gada 27. jūlija līdz 5. augustam.

Koku ciršanas pamatojums: Projekta mērķis ir blakus pašvaldības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds” izveidot lolojumdzīvnieku kapsētu 1,2 ha platībā ar piebraucamo ceļu no 14. novembra bulvāra puses. Lai varētu realizēt izstrādāto risinājumu, projektā paredzēta koku ciršana.


Ziņas par respondentu