A A A

Pieteikums lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 31.12.2050.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

teritorija: adrese, kadastra numurs

Informējam, ka lokālplānojumu neizstrādā vienam zemesgabalam, bet teritoriāli vienotai teritorijai (Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 35. punkts)


Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 33. un 35. punkts
Pielikumi

Maksimālais izmērs - 50 MB

Būvvaldei ir tiesības precizēt lokālplānojuma izstrādes teritoriju atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78. un 133. punktam.


Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Informācija par personas datu apstrādi