A A A

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Meldru ielā

Pieteikšanās sākums: 18.05.2022. | Pieteikšanās beigas: 27.05.2022.

Šis ir e-pakalpojuma priekšskatījums. Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nepieciešams Autorizēties

*Obligātie lauki

Objekts: Meldru ielas pārbūve posmā no Dūņu ielas līdz īpašumam Meldru ielā 12, Liepāja.

Koku ciršanas ierosinātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", reģ. Nr. 90010879256, adrese: Uliha iela 44, Liepāja, LV-3401, tālr. 63 480 965.

Projekta izstrādātājs: SIA "Projekts EAE", reģ. Nr. 44103073494, Alūksnes nov., Ziemera pag., "Medulāji", LV-4332.

Publiskās apspriešanas norises laiks:  no 2022. gada 18. līdz 27. maijam.

Koku ciršanas pamatojums: Projekta risinājumi paredz Meldru ielas pārbūvi, izbūvējot pilnu segas konstrukciju, plānojot teritorijas attīstību nākotnē. Saskaņā ar projektu plānots cirst 41 koku, kas tiek virzīti publiskai apspriešanai.

Traucējošie koki cērtami, lai būtu iespējams izbūvēt jauno infrastruktūru. Paredzēta Meldru ielas pārbūve, izbūvējot 7 metru platu asfaltētu brauktuvi, apgaismojumu un inženierkomunikācijas 850 metru garumā. Abpus Meldru ielai paredzēta bruģēta gājēju ceļa izbūve un bruģēta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve. Dūņu ielas krustojumā un perspektīvā plānotās ielas krustojumā paredzēta rotācijas apļu izbūve. Izbūvējot segas konstrukcijas, atsevišķiem kokiem tiks bojāta koka sakņu sistēma, kas rada risku koku nokalšanai. 

Projektā pēc iespējas tiks paredzēta jaunu liepu un kļavu stādīšana visā posma garumā, kas tiks precizēta būvprojekta izstrādes laikā. Ziņas par respondentu