Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Koku ciršanas ieceres publiskā apspriešana Vingrošanas un Instruktoru ielās

Pieteikšanās sākums: 11.09.2023. | Pieteikšanās beigas: 21.09.2023.

*Obligātie lauki

Objekts: Elektroapgādes ārējo tīklu būvniecība Vingrošanas un Instruktoru ielās.

Koku ciršanas ierosinātājs: SIA “DOMO LV”, reģ. Nr. 40203366457, Atmodas bulvāris 21A, Liepāja, LV-3414, tālr. 29 110 007.

Projekta izstrādātājs: SIA “ELT Solution”, reģ. Nr. 40203292266, adrese: Liepāja, Meldru iela 1, LV-3401, tālr. 25 499 995.

Publiskās apspriešanas norises laiks:  no 2023. gada 11. līdz 21. septembrim.

Koku ciršanas pamatojums: Koku ciršana nepieciešama, lai būtu iespējams īstenot elektroenerģijas pieslēguma ieceri. Vingrošanas un Instruktoru ielas sarkanajās līnijās tiek paredzēts izbūvēt elektroapgādes tīklus atbilstoši AS “Sadales tīkls” nosacījumiem. Saskaņā ar SIA “ELT Solution” izstrādāto projektu ir nepieciešama koku ciršana paredzamā kabeļa trasējuma vietā. Elektrokabeļa izvietojums paredzēts atbilstoši būvnormatīvu un tehnisko noteikumu prasībām, ievērojot racionālus un tehniski ekonomiski pamatotus būvniecības risinājumus. Nociršanai tiek paredzēti tikai koki, līdz kuru stumbram attālums no projektētās kabeļu trases ir mazāks par vienu metru. 

Koku ciršanas ieceres planšete (.pdf). Ziņas par respondentu