Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Iesniegums Pirmklasnieka pabalsta piešķiršanai 2023./2024.māc.gads

Pieteikšanās sākums: 01.09.2023. | Pieteikšanās beigas: 15.10.2023.

*Obligātie lauki

Lūdzu piešķirt pabalstu pirmklasniekam par manu bērnu

Izglītības iestādes nosaukums, klase
Bankas nosaukums
Minimālais simbolu skaits - 21 | Maksimālais simbolu skaits - 21

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests”, adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, tālrunis:  63489665, elektroniskā pasta adrese: socialais.dienests@liepaja.lv. Pārziņa Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 63422331, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, elektroniskā pasta adrese: das@liepaja.lv.  Jūsu personas datu apstrādes mērķis – svētku pabalstu piešķiršana. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Liepājas pašvaldības tīmekļa vietnes www.liepaja.lv sadaļā Privātuma politika vai klātienē Sociālajā dienestā, Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepājā.