Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Iesniegums par zemes rakšanas darbu atļaujas saņemšanu

Pieteikšanās sākums: 01.11.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

*Obligātie lauki

Būvobjekta nosaukums un adrese.
Norādīt datumu no kura līdz kuram.
Fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese / juridiskās personas nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese.
- Paraksts un tā atšifrējums, fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas zīmogs jāpievieno kā pielikums.

Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta Nr.
Fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., tālruņa Nr.
- Paraksts un tā atšifrējums jāpievieno kā pielikums.

Juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta Nr.
Fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., tālruņa Nr.
- Paraksts un tā atšifrējums jāpievieno kā pielikums.

Iesniegumam pievienotie dokumenti

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Sagatavoto pieteikumu PIRMS IESNIEGŠANAS lejuplādēt un kopā ar pielikumiem parakstīt vai arī atsevišķi pievienot parakstu apliecinājumus. Palīdzība dokumenta parakstīšanai: https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba
Būvdarbu saskaņojumi

Informācija par personas datu apstrādi