Šis ir priekšskatījums. Lai aizpildītu pieteikuma anketu, nepieciešams Autorizēties

Iesniegums par žoga novietojumu gar zemesgabala ielas robežu

Pieteikšanās sākums: 27.12.2022. | Pieteikšanās beigas: 01.01.2050.

*Obligātie lauki

Norādīt gadījumā, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona
Lūdzu saskaņot žoga novietojumu gar zemesgabala ielas robežu

Piemēram, koka žogs ar metāla, iebetonētiem stabiem, metāla režģa žogs u. tml.
Vēlams izmantot NCS (NATURAL COLOR SYSTEM) vai RAL (tikai metāla virsmām) krāsu katalogus
Piemēram, tumši pelēks, gaiši brūns
Pielikumā iesniegti šādi dokumenti

Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izkopējumu iespējams saņemt Liepājas pilsētas būvvaldē, aizpildot un iesūtot elektroniski parakstītu iesniegumu e-pastā buvvalde@liepaja.lv vai papīra formā iesniedzot Peldu ielā 5, Liepājā
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB
Maksimālais izmērs - 50 MB